What is Chaplaincy?
It is a branch of knowledge that aims to become acquainted with people on a religious and spiritual level to guide them to solutions. With the help of these religious beliefs and spiritual values integrated into counseling, people can heal and live peacefully. Its purpose is to let individuals in distress and grief know that they are not alone, they are part of a family, a society and the world, who only need support and love to move forward.

A chaplain is a religious guide who provides spiritual care to individuals from every religion,every nation, and every culture. They provide spiritual counseling to individuals by combiningtheir religious knowledge with their benevolent listening skills and intercultural competence.
In the past, Chaplains were known as a Christian clergy, but today it is very important that
Chaplains provide spiritual guidance to everyone regardless of their denomination or religion.
For instance, in the case of a hospital, patients are made up of a religiously diverse array of
people and the hospital management can offer chaplain support to the patient according to their religion respectively.

Chaplaincy, or spiritual counseling, is a service that people need as long as they live. This
service is one that can help people become happier in this world and also attain salvation in the
hereafter.

Where do Chaplains work?
Chaplains can work in government posts and serve members of the military. They may serve
patients in healthcare or nursing homes. They may work in police departments, fire
departments, prisons, universities, corporate companies and government agencies.

What are the responsibilities of a Chaplain?
Chaplains are capable of providing the following support:
• Facilitate the religious needs of individuals in their locality
• Personal problems
• Trauma-grief-family counseling
•Consultation on religious and cultural integration within the community
• Offering emotional support for families after a funeral
• Advocating religious freedom and rights
• Moral guidance
• Spiritual support to attend religious services

 


 

Chaplaincy (Manevi Danışmanlık) Nedir?

İnsanı dinî ve manevi açıdan tanıyarak, onların sorunlarını dinî inanç ve manevi değerler yardımıyla çözmeyi, böylece insanların mutlu ve huzurlu yaşamalarını sağlamayı amaçlayan bir bilim dalıdır. Amacı, zor durumdaki bireylere yalnız olmadıklarını, bir ailenin, toplumun ve dünyanın bir parçası olarak, sadece desteğe ve sevgiye ihtiyaç duyan bireyler olduklarını hissettirmektir.

Chaplain bulunduğu komiteden ziyade her dinden – her milletten – her toplumdan bireylerle manevi-spiritüel anlamda rehberlik ve ilgilenme sağlayan din insanıdır. Dini bilgilerini şefkatli dinleme becerileriyle ve kültürlerarası yeterlilikleriyle birleştirerek bireylere manevi danışmanlık sağlarlar.

Geçmişte Chaplainler hristiyan din adamlarından oluşmaktaydı fakat günümüzde Chaplainlerin mezhebe ve dine bağlı olmadan herkese manevi rehberlik sağlanması çok önemlidir. Örneğin bir hastaneye gidildiğinde her dinden hasta vardır ve hastane yönetimi o hastaya kendi dininden chaplain desteği sunabilmektedir.

Chaplainlik yani manevi danışmanlık yaşadıkları müddetçe insanların ihtiyaç duydukları bir hizmettir. Bu hizmet insanların bu dünyada mutlu olmalarına ve aynı zamanda ahiret hayatında da kurtuluşa ermelerine yardım edebilecek bir hizmettir.

Chaplainler Nerelerde Çalışırlar?

Chaplainler hükümet görevlerinde çalışabilir ve farklı yerlerde ordu mensuplarına hizmet edebilir. Hastalara sağlık veya bakım evlerinde hizmet verebilirler. Polis departmanlarında, itfaiye departmanlarında ve hapishanelerde üniversitelerde, orduda, kurumsal şirketlerde ve Resmi kurumlarda çalışabilirler.

Chaplainlerin Sorumlulukları Nedir?

Chaplainler genellikle şu destekleri sağlarlar:

  • Bulundukları yerdeki bireylerin dini ihtiyaçlarını kolaylaştırmak
  • Yaşamın getirdiği sorunlar
  • Travma-yas-aile danışmanlığı
  • Toplum içinde dini ve kültürel uyum tavsiyeleri
  • Cenaze sonrası aileleri desteklemek
  • Dini özgürlük ve hakları savunmak
  • Ahlak rehberliği
  • Dini hizmetlere katılmayı manevi destekleme